Logo Prodeep.cz

Najdeme originální řešení i pro Vás

Rychlý kontakt

Svoboda a samostatnost i v nutné péči!

ProDeep, z.s.
Antonína Navrátila 13, Boskovice 680 01
IČ: 22734490
Email: info@prodeep.cz
Tel: +420 516 453 339
+420 606 704 831
+420 724 161 813

Warning: file_get_contents(http://kypr.prodeep.cz/pokus.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/zahlavi.php on line 69Služby
Aktivizační
Průvodcovské,
Předčitatelské

Naše registrace
Chat

Aktivizační služba.

služba k nahlédnutí v registru poskytovatelů
informace o službě z registru
příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly klientů. Co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. Maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých. To vše za pomoci moderních asistivních technologií, tedy s využitím chatu, Skype, telefonu, webinářů, smartphonů, bezobslužných zařízení... Naše aktivizační služba pomáhá a je součástí tísňové péče a takto zajišťujeme komplexní služby pro klienty. Samozřejmostí je nezávislé využití jednotlivých součástí.

Cílem je:

Orientovat klienty v současném světě, v moderních technologiích a napomáhat jim využít všechny dostupné zdroje informací k uspokojení individuálních potřeb.
Zprostředkovat, rozvíjet a upevňovat kontakty klientů se společenským prostředím.
Nabízet sociálně terapeutické činnosti.
Vytvářet, rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti, kompetence klientů.
Pomáhat klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Umožnit klientům uplatnit svoje profesní, životní zkušenosti, vědomosti, dovednosti ve prospěch společnosti.
Umožnit klientům aktivně se zapojit při řešení problémů regionu.
Udržovat a rozvíjet fyzické síly klientů se záměrem co nejdéle udržet jejich mobilitu

Žádost o aktivizační službu

Cíle a způsoby služby

Dohoda o poskytnutí služby

Dotazník

Informovanost o poskytované sociální službě

Kodex

Místní a časová dostupnost

Ochrana osobních údajů

Ochrana práv uživatelů

Pravidla pro komunikaci se žadateli a klienty

Profesní rozvoj zaměstnanců

Reklamační řád

Personalní zabezpečení

Kontakty