Logo Prodeep.cz

Najdeme originální řešení i pro Vás

Rychlý kontakt

Svoboda a samostatnost i v nutné péči!

ProDeep, o.s.
Antonína Navrátila 13, Boskovice 680 01
IČ: 22734490
Email: info@prodeep.cz
Tel: +420 516 453 339
+420 606 704 831
+420 724 161 813

Warning: file_get_contents(http://kypr.prodeep.cz/pokus.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/zahlavi.php on line 69O nás
Kodex
Stanovy
Popis
Podmínky
Hodnocení
Formuláře

Kodex

My, pracovníci a dobrovolníci, sdruženi v ProDeep, o.s. – jsme se dohodli na následujících principech etického chování, které považujeme pro naši činnost za závazné.

1. Respektuje uživatele bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický handicap, politickou příslušnost nebo majetkové postavení.
2. Poskytuje uživateli všestranně odbornou péči v souladu s jeho potřebami a cílem služeb a respektuje jeho osobní práva a svobody.
3. Dbá, aby uživatel obdržel všechny služby, na které má nárok, a to nejen od ProDeep, o.s., ale i od ostatních příslušných zdrojů.
4. Systematicky se snaží hledat postupy nejen pro odstranění těžkostí, ale i pro zvyšování kvality života u konkrétních uživatelů.
5. Aktivně dbá o to, aby každý uživatel byl seznámen se svými právy a porozuměl jim.
6. Poučí uživatele o povinnostech, které vyplývají z poskytnutých služeb.
7. Dbá na to, aby nedocházelo ke střetu pracovních a osobních zájmů mezi ním a uživatelem, v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímá dary a nezneužívá žádných výhod.
8. Je vázán mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a dodržuje Závazek mlčenlivosti ProDeep, o.s.
9. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty.
10. Chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení. Žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu s výjimkou danou platnými zákony, kterou je ohlašovací povinnost v případě závažných trestných činů.
11. Nevytváří podmínky pro vznik závislosti uživatele na zařízení, maximálně uživatele podporuje v zapojování do aktivit mimo zařízení.
12. S uživatelem nediskutuje o interních problémech organizace ani s uživatelem nehovoří o míře odbornosti či kvalitě práce svého kolegy.
13. Dodržuje profesionální standardy pomocí průběžného zdokonalování se ve specifických znalostech.
14. Při práci a při řešení krizových situací uživatele využívá možností konzultace s odborným pracovním týmem ProDeep, o.s..
15. Využívá nástrojů individuální a týmové supervize pro zkvalitnění své práce